• 😀Gwarancja satysfakcji


📜 REGULAMIN AKCJI - GWARANCJA SATYSFAK
CJI


Organizatorem promocji w ramach rozpoczęcia nowego sezonu 2023/2024 pod nazwą “Gwarancja satysfakcji” jest Szkoła Tańca “JAST” prowadząca działalność pod marką Artia Akademia Artystyczna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, pod numerem KRS 6950001276
, REGON: 930442212, NIP: 6950001276.

Akcja promocyjna “Gwarancja satysfakcji” daje możliwość uczestnictwa w dowolnych, jednego typu zajęciach w terminie trwania promocji z perspektywą zwrotu dokonanej opłaty za te zajęcia w przypadku braku satysfakcji z usługi.

Z ,,Gwarancji satysfakcji’’ można skorzystać TYLKO w pierwszym miesiącu zajęć.

W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. - Zapisu osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

Akcja promocyjna “Gwarancja satysfakcji” nie łączy się z promocją “Pierwsze zajęcia GRATIS”

W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w poprzednich sezonach nie były klientami Artii Akademii Artystycznej.

W przypadku chęci rezygnacji z zajęć klient jest zobowiązany do przesłania rezygnacji, podanie przyczyny nie jest wymagane, drogą mailową wykorzystując dane kontaktowe organizatora do ostatniego dnia danego miesiąca.

Wniesiona opłata zostanie zwrócona w ciągu miesiąca na konto wskazane w mailu z rezygnacją.

Uczestnik może wziąć udział w promocji jednokrotnie.

Promocja obowiązuje na jedną grupę zajęciową.

Klient, który otrzymał zwrot pieniędzy nie może skorzystać z usług firmy Artia Akademia Artystyczna przez okres 5 miesięcy od dnia rezygnacji.

W sytuacji chęci powrotu na zajęcia w okresie 5 miesięcy od dnia rezygnacji, klient zobowiązuje się do ponownego opłacenia zajęć w których wziął udział w miesiącu wrześniu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

Sprawy nieujęte w Regulaminie promocji rozstrzyga właściciel marki Artia Akademia Artystyczna.


baner(1).png